Vergunningen


Ik VISpas als ik de VISpas heb!

Welke VISpas heb ik nodig?

Met de VISpas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (2013-2015) en evt. aankomende Aanvullingslijsten zijn ingebracht.

VISpas:
De VISpas is tevens het lidmaatschapsbewijs van een sportvisser. Op de VISpas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Tezamen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en evt Aanvullingslijsten is de VISpas tevens de visvergunning. Gevist mag worden in de wateren die genoemd staan in deze lijst(en). Verder kan er een Federatieve en Verenigingslijst bij zitten. Zorg dat u altijd alle documenten bij u heeft, als u gaat vissen!
Om mee te mogen doen met federatieve en landelijke viswedstrijden is ook een VISpas noodzakelijk.

JeugdVISpas:
Tot je 14de jaar mag je onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste papieren, met één hengel zonder vergunning vissen. Ben je op 1 januari nog geen 14 jaar, maar wil je wel met twee hengels en alle aassoorten in alle wateren kunnen vissen waar je ook met de VISpas terecht kunt (zie weer de Lijst van Viswateren), neem dan de JeugdVISpas.

Kleine VISpas:
Met de Kleine VISpas kun je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen die zijn opgenomen in de bijhorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de visvergunning (schriftelijke toestemming).


Lid worden van onze vereniging :
Wilt u lid worden van onze vereniging (en dus meteen de VISpas en juiste documenten ontvangen), neem dan contact op met onze Ledenadministrateur Peter Kuster. Onder het kopje “Contact” vind u zijn gegevens! Dan kunt u met een gerust hart vissen in alle wateren die in de documenten beschreven staan! Daarnaast kunt u ook terecht bij de Dierenwinkel te Moordrecht op de Kerkplein!!