Verenigingslijst 2017

Verenigingslijst van Viswateren 2017 HSV Moordrecht
LET OP: Deze bij uw Visdocumenten voegen!!


Het Bestuur van de HSV Moordrecht te Moordrecht verklaart dat de houder van deze lijst mag vissen in de wateren genoemd in deze lijst (z.o.z.), mits hij/zij tevens een geldige VISpas van onze vereniging bezit en kan tonen.

De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van onze vereniging!

Deze lijst van Viswateren is alleen geldig in combinatie met een Vispas 2017 van onze vereniging voor de periode van 1 januari t/m 31 december 2017 voor het vissen met max. 2 hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten. Bewaar deze lijst goed en zorg dat u alle documenten bij u heeft als u gaat vissen!

Hengelsportvereniging Moordrecht is gevestigd te Moordrecht, opgericht in 1961 en telt +/- 170 aangesloten sportvissers. De vereniging zorgt ervoor dat haar leden mogen vissen in deze lijst van hierbij gevoegde wateren, zij verzorgt jaarlijkse activiteiten voor de jeugd, organiseert diverse viswedstrijden en behartigt lokaal de belangen van de sportvissers.

Onze hengelsportvereniging is aangesloten bij Sportvisserij ZuidWest Nederland en Sportvisserij Nederland, die ook de Inning verzorgt van de VISpas/contributie.

Gegevens Bestuur:
-Voorzitter: R.E. van Veen (René) – Strausserf 4, 2807 HW Gouda, tel. 0182-513839
-Secretaris: H.J. Faas (Erik) – Kwikstaarthof 3, 2841 NW Moordrecht, tel. 0182-372562
-Penn.mr: W. de Zwart (Willem) – Max Havelaarburg 20, 2907 HH Capelle a/d Yssel, tel. 010-4584779
-Ledenadm.: P.J. Kuster (Peter) – Troelstrastraat 5, 2841 CL Moordrecht, tel. 0182-372952

Er gelden de volgende bepalingen:
-het gebruik van gekleurd voer en gekleurde maden is niet toegestaan;
-een ieder wordt verzocht verantwoord (ruim formaat, zacht materiaal en gestrekt in water) om te gaan met leefnetten en er buiten wedstrijden zo min mogelijk gebruik van te maken;
-leden moeten te allen tijde hun visdocumenten kunnen tonen;
-gevangen vis mag niet worden meegenomen, maar voorzichtig te worden teruggezet;
-een ieder wordt verzocht zijn/haar afval mee te nemen en niet achter te laten!!!!;
-Opzeggen van het lidmaatschap dient 3 mnd. voor het einde van het jaar te gebeuren!;
-nieuwe leden betalen eenmalig een bedrag van € 5,00 voor inschrijving lidmaatschap;
-voor wedstrijdgegevens e.d.: zie het wedstrijdoverzicht die in het voorjaar uitkomt en andere publicaties/nieuwsbrieven die regelmatig bij het maandelijkse Visblad gevoegd worden of via onze website;
-in onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur en degene die zich niet aan de regels houdt, kan door het Bestuur worden geroyeerd.

Contributie HSV Moordrecht 2017 (incl. VISpas): €31,50 voor senioren en € 10,00 voor jeugdleden t/m 13 jaar. Extra leden € 15,00.

Het bestuur van de HSV Moordrecht Z.O.Z.


De HSV Moordrecht is machtiginghouder voor de volgende wateren (2017):

Zuidplaspolder:
- De Ringvaart van de Zuidplaspolder;
-het gedeelte aanvangende bij het begin van de ringvaart te Moerkapelle en strekkende tot
het voormalig gemaal “Francois”, waarbij niet behoort de ringvaartarm van het gemaal
“Van Gennep”,
-het gedeelte aanvangende bij het voormalig gemaal “Francois” tot het gemaal “Zuidplas”
en vanaf de Gouwetunnel tot aan de Sniepweg te Waddinxveen.

Watergangen gelegen in de Zuidplaspolder:
- De Eerste Tocht gelegen tussen de Zuidelijke Dwarsweg en de westelijke spoorsloot;
- De Tweede Tocht in noord-westelijke richting gelegen langs de Bierhoogtweg en in
oostelijke richting tot de westelijke spoorsloot;
- De Derde Tocht gelegen tussen de Noordelijke Dwarsweg en gemaal De Kroes;
- De Vierde Tocht;
- De Tocht gelegen langs de Brede Weg tussen de Plasweg en de Zuidelijke Dwarstocht;
- De Vijfde Tocht;
- De Zesde Tocht (in de gemeente Waddinxveen);
- De Zevende Tocht (in de gemeente Waddinxveen);
- De Noordelijke Dwarstocht tussen de Derde Tocht en de Zevende Tocht;
- De Zuidelijke Dwarstocht;
- Het afvoerkanaal vanaf de Zuidelijke Dwarstocht tot het krooshek van het gemaal
“Zuidplas”;
- De oostelijke verbinding tussen de Vijfde en Vierde Tocht;
- De oostelijke verbinding tussen de Vierde en Derde Tocht;
- De oostelijke verbinding tussen de Derde en Tweede Tocht;
- De helft van de afvoertocht tussen de A12 en het gemaal 2e Blokweg;
- De afvoertocht tussen de A12 tussen de IJsermanlaan en de Beijerincklaan tot de Sniepweg.

Oostpolder in Schieland:
- De Alpher Wetering in Zuidelijke richting, vanaf de Burg. Troostweg tot het gemaal
Oostpolder.

Polder Prins Alexander:
- De Schollevaartsetocht tot aan de Ommoordsetocht, met de in het verlengde liggende
watergang tot aan de Wollefoppenweg;
- De Ommoordsetocht vanaf de Onderweg tot aan de Schollevaartsetocht;
- De Nieuwerkerksetocht van gemaal Anne Beijerinck tot de kruising met de Capelseweg;
- De ringvaart van de Polder Prins Alexander, lopende vanaf Rijksweg A16 tot de
Gezamenlijke ringvaart van de Zuidplaspolder en de Polder Prins Alexander.


Met vriendelijke groet en een goede vangst toegewenst!
Het Bestuur van de HSV Moordrecht.