Agendapunten Najaarsvergadering dinsdag 18 december a.s.

terug naar overzicht

Dinsdag, 4 december 2018

Hierbij de agendapunten voor de komende najaarsvergadering.

Hierbij nodigen wij de leden van de HSV Moordrecht uit tot het bijwonen van de Najaarsvergadering op dinsdag 18 december 2018, in het Duivenlokaal (naast de Voetbal).


Aanvang: 20.00 uur.

1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen;
3. Verslag Secretaris vorige vergadering;
4. Penningmeester: verslag + begroting 2019 + evt. mededelingen
5. Ontwikkelingen Gemeentewateren Moordrecht/Zuidplas;
6. Pauze + verkoop lootjes;
7. Evaluatie/uitslagen seizoen 2018 + aandacht voor verrassingsconcours en gebruik vismeel;
8. Prijsuitreiking zomercompetitie;
9. Rondvraag en a.w.v.t.t.k.;
10.Sluiting;
11. Verloting.

Het Bestuur hoopt op een prettige en constructieve vergadering met goede opkomst!

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de HSV Moordrecht.